Jazykové okienko

O výslovnosti názvov tis, tisina, Tisovec a Tisinec

30.03.2011 06:17
Má  sa  názov  ihličnatého  stromu,  resp.  kra  so  vzácnym  drevom  vyslovovať  (ťis)  s  mäkkou  spoluhláskou  ť,  alebo  (tis)  s  tvrdou  spoluhláskou  t?  V  spisovnej ...

Magister - magisterka

10.03.2011 07:38
S  používaním  titulu  magister,  ak  jeho  nositeľom  je  muž,  nie  sú  problémy.  Ak  však  nositeľom  titulu  je  žena,  v  jazykovej  praxi  sa  stretáme  s  dvoma ...

Dva – s dvoma aj s dvomi

07.03.2011 07:28
Tvar  s  dvoma  je  pozostatkom  takzvaného  duálu,  t.  j.  dvojného  čísla,  tvar  s  dvomi  sa  svojím  zakončením  zhoduje  s  tvarmi  inštrumentálu  pri  ostatných ...

Miškovec a Miskolc

07.03.2011 07:27
V  súvislosti  s  výstavbou  rýchlostnej  komunikácie  z  Košíc  do  Maďarska  sa  v  médiách  častejšie  spomína  maďarské  mesto,  ktoré  sa  po  maďarsky  volá  Miskolc ...

O časticiach proste a prosto

04.03.2011 01:37
V  slovenčine  máme  časticu  proste  s  variantom  prosto,  ktorými  sa  uvádza  aktuálny  výraz  vo  vete.  Namiesto  častíc  proste,  prosto  môžeme  používať  aj  synonymné ...

Vyššie uvedený, dolu uvedený?

04.03.2011 01:36
  V  rozličných  textoch  sa  môžeme  stretnúť  s  formuláciou  vyššie  uvedený,  ak  autor  textu  chce  upozorniť,  že  sa  o  danom  probléme  už  zmienil  v ...

Oblok a okno

24.02.2011 13:01
  Je  slovo  oblok  spisovné?  Odpoveď  na  ňu  možno  nájsť  aj  v  Pravidlách  slovenského  pravopisu  a  v  Krátkom  slovníku  slovenského  jazyka.  Z  týchto  príručiek ...

O významoch slova arbiter

24.02.2011 12:55
V  slovnej  zásobe  slovenčiny  sa  už  niekoľko  storočí  používa  z  latinčiny  prevzaté  slovo  arbiter  ako  právnický  termín  vo  význame  "osoba  rozhodujúca  o  nárokoch ...

Pravopis a skloňovanie slova bojler

24.02.2011 12:53
Slovo  bojler,  ktoré  poznáme  najmä  zo  spojení  elektrický  bojler,  plynový  bojler,  prietokový  bojler,  sa  k  nám  dostalo  z  angličtiny.  V  angličtine  sa  píše  s ...

Chyby pri vykaní

21.02.2011 23:48
V spisovnej slovenčine sa totiž pri vykaní používa slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jednu osobu.   TEDA: pani, vy ste tam boli NIE   vy ste...
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>