Jazykové okienko

Eurocent

28.01.2011 14:18
Dnes  ako  platidlo  používame  nielen  euro,  ale  aj  stotinu  eura,  t.  j.  eurocent.  Názov  eurocent  vznikol  z  dvoch  slov,  zo  slova  euro,  ktorým  sa  pomenúva ...

Strojárstvo alebo strojárenstvo?

25.01.2011 09:30
V  jazykovej  praxi  sa  stretáme  s  dvomi  podobami  názvu  priemyselného  odvetvia  vyrábajúceho  stroje,  a  to  s  podobou  strojárstvo  a  s  podobou  strojárenstvo.  Podoba ...

Tále, na Táľoch

22.01.2011 09:08
Názov  rekreačného  a  turistického  areálu  na  južných  svahoch  Nízkych  Tatier  Tále  [vysl.  táľe]  v  spisovnej  slovenčine  vyslovujeme  s  mäkkou  spoluhláskou  ľ,  lebo ...

O skloňovaní slova pamäť

22.01.2011 09:08
Podstatné  meno  ženského  rodu  pamäť,  ktoré  má  niekoľko  významov,  skloňuje  sa  podľa  vzoru  kosť  a  v  genitíve  jednotného  čísla  a  v  nominatíve  množného  čísla ...

Spájka, spájkovať, spájkovačka, nie pájka, pájkovať, pájkovačka

22.01.2011 09:07
Nielen  odborníci,  ale  aj  mnohí  laici  pracujú  so  zliatinou  používanou  ako  prídavný  materiál  pri  spájaní  kovových  súčiastok,  ktorá  sa  volá  spájka.  Na  spájanie ...

Čechy a Česko

22.01.2011 09:04
Skrátený  jednoslovný  názov  Českej  republiky  sa  v  jazykovej  praxi  u  nás  používa  v  dvoch  podobách,  a  to  Česko  aj  Čechy.  Treba  však  povedať,  že  v ...

Odparkovať alebo zaparkovať?

22.01.2011 09:03
Častým  dopravným  priestupkom  je  odstavenie,  t.  j.  zaparkovanie  auta  na  zakázanom  priestore.  Neoprávnenému  odstaveniu  auta  v  priestore  vyhradenom  napr.  invalidom  sa ...

Kelímok je téglik

22.01.2011 09:02
V  rozličných  jazykových  prejavoch  sa  stretáme  aj  so  slovom  kelímok.  Ide  o  slovo,  ktoré  má  nejasný  pôvod.  Pravdepodobne  ide  o  slovo,  ktorého  korene  sú ...

Štúdium, študijný

22.01.2011 09:01
Prídavné  meno  utvorené  od  podstatného  mena  štúdium,  robí  mnohým  používateľom  slovenčiny  problémy,  ako  sa  o  tom  presviedčame  pri  pozornejšom  sledovaní  ústnych  aj ...

Býva na internáte?

22.01.2011 09:00
V  jazykových  prejavoch  nielen  mladých  ľudí  často  počujeme  slovné  spojenia  typu  býva  na  internáte,  býva  na  hoteli,  býva  na  izbe  číslo  5.  V  týchto ...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>