Jazykové okienko

E-mail, mejl

22.01.2011 08:10
Na  označenie  elektronickej  pošty  používame  z  angličtiny  prevzatý  výraz  e-mail  (vysl.  imejl),  ktorý  sa  píše  s  písmenom  e  na  začiatku,  so  spojovníkom  a  s ...

Gymnázium - na gymnáziách, nie na gymnáziach

22.01.2011 08:08
Podstatné  meno  gymnázium  je  stredného  rodu  a  skloňuje  sa  podľa  vzoru  mesto,  pričom  koncové  -um  pri  skloňovaní  vypadáva.  Slovo  gymnázium  má  v  jednotnom ...

Hybe, z Hýb, v Hybiach

22.01.2011 08:05
Niekedy  sa  môžeme  stretnúť  s  istými  rozpakmi  pri  skloňovaní  názvu  liptovskej  obce  Hybe.  Názov  Hybe  je  pomnožné  podstatné  meno  ženského  rodu,  preto  pri ...

Slávnostný galavečer?

22.01.2011 08:04
Rozličné  organizácie,  inštitúcie,  spoločnosti  a  pod.  neraz  pozývajú  na  slávnostný  galavečer  a  rovnako  aj  médiá  informujú  o  takýchto  akciách.  Autori  pozvánok  a ...

Morka - morčací, morčí

22.01.2011 07:58
Akú  podobu  majú  prídavné  mená  utvorené  od  názvu  morka,  ktorým  sa  pomenúva  kurovitý  vták  chovaný  ako  hydina  na  mäso,  a  od  názvu  morča,  ktorým  sa ...

Môžeme používať spojenie "nerezový riad?"

22.01.2011 07:41
Môžeme používať spojenie "nerezový riad?" Pomenovania nerezový riad, nerezová miska, nerezový nôž, s ktorými sa môžeme stretnúť napr. v katalógoch,  nezodpovedajú spisovnej norme slovenského jazyka. Prídavné meno nerezový je odvodené od českého slova rez, resp. rezavĕt, rezivĕt, čo po...

Údaje o čase a mieste - s čiarkou alebo bez čiarky?

22.01.2011 07:39
Údaje o čase a mieste - s čiarkou alebo bez čiarky? Jedno z pravidiel o písaní čiarok hovorí, že príslovkové určenia rozličného druhu alebo toho istého druhu so širším a užším určením neoddeľujeme čiarkou. Toto pravidlo sa uplatňuje aj v dátume s určením miesta, napr. v Bratislave 18. mája 2002....

Bolo to postavenie mimo hru?

22.01.2011 07:37
Bolo to postavenie mimo hru? Bolo to postavenie mimo hru? Nie, rozhodne nie, ale bolo to postavenie mimo hry. Aký  je v tom rozdiel? Predložkou mimo sa vyjadruje vyňatie z nejakého miesta, času, deja alebo stavu (býva mimo mesta, do ordinácie vošiel mimo poradia, tlačiareň je mimo...

Ako skloňujeme slovo euro?

22.01.2011 07:36
Ako skloňujeme slovo euro? Od zavedenia jednotnej európskej meny 1. januára 2002 v krajinách Európskej únie sa v našom jazyku stále častejšie vyskytuje slovo euro označujúce jednotku tejto európskej meny. Ide o prevzaté slovo, ktoré v našej jazykovej praxi funguje už niekoľko rokov. Napriek...

Písanie skratiek a. s., s. r. o., spol. s r. o.

21.01.2011 07:32
Písanie skratiek a. s., s. r. o., spol. s r. o. V skratkách a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o., prípadne spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) medzi ich jednotlivými časťami je medzera. Ak skratka stojí za názvom spoločnosti, od názvu ju oddeľujeme čiarkou. Čiarku píšeme za...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26