Jazykové okienko

Vierozvestcovia aj vierozvestovia

12.09.2012 06:01
V jazykovej praxi sa používajú dve podoby označenia solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorí priniesli na Veľkú Moravu písmo a na našom území šírili kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom miestnemu obyvateľstvu, a to slovanskí vierozvestcovia a slovanskí vierozvestovia. Ktorá z podôb...

Tepelnotechnické služby, nie tepelno-technické služby

10.09.2012 06:00
Zožené prídavné meno tepelnotechnický sa má písať bez spojovníka alebo so spojovníkom medzi jeho jednotlivými časťami? V slovenčine sa zložené prídavné mená píšu bez spojovníka, keď sú utvorené zo združeného pomenovania, napr. Banská Bystrica – banskobystrický, so spojovníkom sa píšu, keď sú...

Trištvrteročný, nie trištvrťročný

09.09.2012 06:00
Je správne zložené prídavné meno trištvrteročný  alebo prídavné meno trištvrťročný, lebo v jazykovej praxi sa vyskytujú obidve podoby. Keďže zložené prídavné meno je utvorené zo zlomkovej číslovky tri štvrte a z prídavného mena ročný, správna podoba zloženého prídavného mena je...

Začať nový školský rok, nie zahájiť

03.09.2012 06:59
Dnes je prvý deň nového školského roka a o ňom sa bude veľa hovoriť nielen medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj v médiách. Istotne sa stretneme s výpoveďami ako dnes sa začal nový školský rok, nový školský rok sme otvorili spoločným stretnutím všetkých žiakov, ale aj dnes sme zahájili nový školský...

Oni a ony

01.09.2012 06:44
Kedy sa má používať zámeno oni s mäkkým i a kedy zámeno ony s ypsilonom? Zámená oni a ony sú tvary nominatívu množného čísla osobného zámena on. Tvar oni s mäkkou spoluhláskou ň vo výslovnosti a s mäkkým i v písme používame vtedy, keď osobné zámeno zastupuje životné podstatné mená mužského...

Štyridsiate roky devätnásteho storočia

31.08.2012 06:43
Dostali sme otázku, ako treba chápať vyjadrenia typu štyridsiate roky devätnásteho storočia, päťdesiate roky dvadsiateho storočia, osemdesiate roky minulého storočia, či sú to roky, ktoré sa začínajú číslom štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat, alebo je to desaťročie, ktoré sa končí číslom...

Do rúk matky, nie k rukám matky

30.08.2012 06:43
V jazykovej praxi, a to aj v odborných textoch sa môžeme stretnúť so slovným spojením k rukám vo výpovediach typu Otec je povinný platiť výživné k rukám matky dieťaťa. - Peniaze posielal poštovou poukážkou priamo k rukám manželky. Sú takéto vyjadrenia sú správne? V spisovnej slovenčine je v...

Takisto aj tak isto

29.08.2012 06:42
Výraz takisto sa píše spolu ako jedno slovo, alebo sa tento výraz píše ako dve slová? Výraz takisto ako vymedzovacie zámeno, ktorým sa vyjadruje totožnosť alebo podobnosť dejov, vlastností alebo kvantity, píše sa spolu ako jedno slovo, napr. Je takisto dôležitý. Urobil to takisto. V tomto význame...

Skica - skiciam, o skiciach

28.08.2012 06:41
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s používaním podstatného mena skica v tvare datívu a lokálu množného čísla v podobách skicám, skicách s dlhým á, napr. Jeho kresba má veľmi blízko ku skicám. - Hovorili o nových skicách. Podstatné meno skica sa skloňuje podľa vzoru ulica, takže v datíve a...

Hotel - z hotela, v hoteli, dva hotely

27.08.2012 06:40
  AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>