Jazykové okienko

Pravda, pravdaže, nie ovšem

04.08.2012 06:12
Niekedy sa v reči stretáme so slovom ovšem, ktorým sa potvrdzuje platnosť výpovede, ktorým sa nadväzuje na kontext s významom uznania možnosti alebo vyjadruje sa ním zdôraznený súhlas, napr. Ovšem, ten prístup nebol vôbec jednoduchý. - Ak sa, ovšem, objaví chyba. - Ovšem, stávková kancelária chce...

Ťarchavá, gravidná aj tehotná

03.08.2012 06:12
Je prídavné meno, resp. spodstatnené prídavné meno tehotná je spisovné. Na pomenovanie ženy, ktorá je v druhom stave, máme slovo domáceho pôvodu ťarchavá utvorené od podstatného mena ťarcha, slovo latinského pôvodu gravidná súvisiace z latinským slovom gravidus s významom „obťažkaný“, ale aj z...

Nie všecia ani všetcia, ale všetci

02.08.2012 06:11
Čoraz častejšie používajú slová všecia, resp. všetcia, napr. Nech sa zapoja všecia rodinní príslušníci. - Všecia vyzerajú šťastne. - Všetcia ešte spia. - Vedia to už všetcia. Spytuje sa, či je to správne. Slová všecia a všetcia nie sú spisovné. Vymedzovacie zámeno všetok má v nominatíve množného...

Bezchybný, výborný, nie bezvadný

01.08.2012 06:11
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s prídavným menom bezvadný v spojeniach ako bezvadný tovar, bezvadný program, bezvadná hra, bezvadná kniha, bezvadné auto a s príslovkou bezvadne, napr. mať sa bezvadne, bezvadne zhotovené dielo. Obidve slová majú pôvod v češtine. Namiesto nich máme v...

Lomka, nie lomítko

19.07.2012 06:01
V uplynulých dňoch sa z jedného elektronického média opakovane šírila reklama, v ktorej sa vyskytovalo slovo lomítko. Slovo lomítko podobne ako mnohé iné slová zakončené na -tko však nepatrí k spisovným jazykovým prostriedkom, preto sa v nijakom prípade nemalo použiť v reklamnom texte. Šikmá...

Nie detský kočiar, ale kočík či detský kočík

18.07.2012 06:00
Nedávno sme sa z médií dozvedeli o jednom šikovnom domácom majstrovi, ktorý si z detského kočiara urobil kosačku. Táto informácia nás prekvapila, lebo slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahké štvorkolesové vozidlo na dopravu osôb, ktoré ťahajú kone a ktoré zvyčajne nazývame koč, no v tomto...

Stĺp – do stĺpa, nie do stĺpu

17.07.2012 06:00
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s tvarom genitívu jednotného čísla podstatného mena stĺp utvoreného pádovou príponou -u, stĺpu, napr. Vrtuľník narazil do stĺpu elektrického vedenia. – Pád zo stĺpu neprežil 21-ročný mladík. – Hniezdo musia zo stĺpu zhodiť. Podstatné meno stĺp sa pravidelne...

Montérky – z montérok, nie z montériek

16.07.2012 06:59
Na pomenovanie špeciálneho oblečenia používaného pri manuálnej práci používame slovo montérky. V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s genitívom tohto podstatného mena v podobe montérok, ale aj v podobe montériek, napr. V ponuke máme rôzne druhy montériek. – Lacný bavlnený materiál na výrobu...

Nie kochlík, ale kvetináč alebo črepník

15.07.2012 06:00
Niektorí predajcovia potrieb na pestovanie kvetov ponúkajú vo svojom sortimente kochlíky. Slovo kochlík však nie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, nenájdeme ho ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ba ani v najnovšom Slovníku súčasného...

Lístkové cesto, nie listové cesto

10.07.2012 06:54
Gazdinky dobre poznajú cesto, ktoré sa pripravuje viacnásobným prevaľkaním a skladaním. Toto cesto sa oddávna volá lístkové cesto. Takto sa názov tohto cesta uvádza aj v mnohých kuchárskych knihách a pod týmto názvom cesto môžeme kúpiť aj ako polotovar. Novšie sa v niektorých obchodoch stretáme s...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>