Jazykové okienko

Folklorista, nie folklórista

10.07.2012 06:54
Človek, ktorý sa zaoberá folklórom, volá sa správne folklorista s krátkou samohláskou o v druhej slabike slova, alebo folklórista s dlhou samohláskou ó. V slovenčine v názvoch osôb utvorených od viacslabičných odvodzovacích základov príponou -ista sa pred touto príponou dlhá samohláska na konci...

Obedové menu či obedné menu?

09.07.2012 06:53
Od podstatného mena obed, ktoré má základný význam "hlavné jedlo dňa podávané na poludnie" a ďalší význam "úsek dňa okolo poludnia", sú utvorené prídavné mená obedový a obedný. Dostali sme otázku, čo je správne, obedové menu alebo obedné menu. Prídavné meno obedový sa spravidla používa v...

Anglikanizmus nie je anglicizmus

08.07.2012 06:53
V jazykových prejavoch sa niekedy stretáme s používaním slova anglikanizmus, v množnom čísle anglikanizmy, na označenie jazykového prostriedku, ktorý má pôvod v angličtine, napr. Slovo manažment je anglikanizmus. – Po roku 1989 sa v jazyku začali objavovať mnohé anglikanizmy. – Anglikanizmy nie...

Na to a nato

07.07.2012 06:52
Dostali sme otázku, či výraz na to v slovnom spojení nezabudni na to má sa písať osobitne ako dve slová, alebo spolu ako jedno slovo. Výraz na to písaný osobitne ako dve slová sa skladá z predložky na a z ukazovacieho zámena to, ktoré je v tomto spojení tvarom akuzatívu, napr. Nezabudni na to, čo...

Autodielec, nie auto dielec

01.07.2012 06:25
Od nášho poslucháča sme dostali otázku, ako sa má písať výraz autodielec, či ako jedno slovo, alebo ako dve slová. Výraz autodielec sa skladá z dvoch častí, zo slova auto, ktoré vzniklo skrátením slova automobil, v ktorom prvá časť má pôvod v gréčtine a pôvodný význam „sám“ a druhá časť má pôvod...

Gumová obuv či gumená obuv?

01.07.2012 06:23
Na vyjadrenie významu „vyrobený z gumy, zhotovený z gumy“ máme v slovenčine prídavné meno utvorené príponou -ový, t. j. gumový, ale aj prídavné meno utvorené príponou -ený, t. j. gumený. Obidve prídavné mená sú správne utvorené a spisovné. Zvyčajne sa spájajú s tými istými podstatnými menami,...

Účel - o účele, tie účely

30.06.2012 06:23
Zdá sa, že niektorým používateľom slovenčiny robí problémy skloňovanie podstatného mena účel a správne písanie tohto slova v nominatíve a akuzatíve množného čísla. Stretáme sa totiž s používaním slova účel v lokáli jednotného čísla s pádovou príponou -i, napr. o účeli jazdy, o účeli stretnutia, a...

Spolu na úhradu, nie celkom k úhrade

28.06.2012 06:22
Má sa na faktúre napísať celkom k úhrade alebo celkom na úhradu, t. j. či sa má v slovnom spojení použiť predložka k s datívom podstatného mena úhrada, alebo predložka na s akuzatívom podstatného mena. Náležitá je väzba s predložkou na, teda na úhradu. V citovanom spojení sa však nevhodne použila...

Pierko, štetec, nie mašlovačka

23.06.2012 06:22
Pracovníčka spoločnosti zaoberajúcej sa predajom kuchynských potrieb sa spytovala, či sa pomôcka, ktorou sa napríklad spracované cesto pred pečením potiera vajíčkom alebo plech na pečenie potiera tukom, volá mašlovačka alebo štetec. Slovo mašlovačka je v slovenčine motivačne nepriezračné. Je to...

Grizly - grizlyho - grizlymu – grizlyovia

21.06.2012 06:22
Názov grizly, ktorým sa pomenúva veľký sivý americký medveď, sa skloňuje, keďže názov je v slovenčine nezvyčajne zakončený na tvrdé y, alebo či tento názov zostáva nesklonný. Názvy zvierat podobne ako pomenovania osôb zakončené na mäkké i alebo na tvrdé y sa skloňujú podľa osobitného vzoru kuli a...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>