Jazykové okienko

Svrček aj cvrček

20.06.2012 06:19
Ako sa v spisovnej slovenčine správne nazýva hmyz vydávajúci trením krídel zvuky podobné slabike svŕ, cvŕ, či je to svrček, alebo cvrček? V jazykových príručkách sa môžeme presvedčiť, že v spisovnej slovenčine sú správne obidva názvy, svrček aj crček. Rozdiel medzi uvedenými názvami je v tom, že...

Korporatívny, korporačný a korporátny

19.06.2012 06:18
V jazykových prejavoch sa môžeme stretnúť s prídavnými menami korporatívny, korporačný a korporátny. Sú správne všetky tri prídavné mená, alebo iba niektoré z nich? Uvedené prídavné mená sú v slovenčine správne, pričom súvisia s podstatným menom korporácia, ktoré má pôvod v latinčine a...

Kyselina mravčia, nie mravenčia

16.06.2012 06:34
V jazykovej praxi sa stretáme s prídavným menom mravenčí v slovných spojeniach ako mravenčia kolónia, kyselina mravenčia, mravenčia práca. Prídavné meno mravenčí je utvorené od slova mravenec. V spisovnej slovenčine sa drobný hmyz žijúci v organizovaných spoločenstvách nevolá mravenec, ale...

Byt s rozlohou 60 m2, nie o rozlohe 60 m2

16.06.2012 06:34
V rozličných textoch nezriedka čítame vyjadrenia typu byt o rozlohe šesťdesiat metrov štvorcových, stavebný pozemok o rozlohe dvadsaťpäť árov, pole o výmere päť hektárov. V citovaných spojeniach sa na vyjadrenie veľkosti používa predložka s podstatným menom v tvare lokálu. Vyjadrenia s predložkou...

Lízing, lízingový

15.06.2012 06:32
Slovenčina nezriedka preberá slová z iných jazykov na pomenovanie vecí a javov, na ktoré sme nemali domáce pomenovanie. Pri preberaní slova sa zvyčajne postupuje tak, že sa preberané slovo prispôsobí výslovnostným, pravopisným a gramatickým pravidlám platným v slovenčine. Tak je to aj so slovom...

Exspirácia, nie expirácia

14.06.2012 06:31
Medzi časté otázky, patrí aj otázka týkajúca sa slova exspirácia, ktorým sa napríklad na obaloch liekov spolu s dátumom vyznačuje čas účinnosti lieku. Poslucháči chcú vedieť, či sa v tomto slove má za predponou ex- písať aj písmeno s, lebo v jazykovej praxi sa vyskytuje podoba so spoluhláskou s...

Akosť a kvalita

10.06.2012 06:27
Je slovo akosť spisovné, nemalo by sa namiesto neho dôsledne používať iba slovo kvalita? Obidve slová akosť a kvalita sú spisovné, o čom sa môžeme presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu či v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Sú to synonymné slová, t. j. slová majúce rovnaký význam, a to...

Zavírusovaný či zavírený počítač?

09.06.2012 06:27
V jazykovej praxi sa na pomenovanie počítača napadnutého počítačovým vírusom používajú slovné spojenia zavírusovaný počítač a zavírený počítač. Prídavné meno zavírený je utvorené od slovesa zavíriť, ktoré nesúvisí so slovom vírus, ale má význam „začať víriť alebo krátky čas víriť, t. j. vykonávať...

Praženica, nie miešané vajcia

07.06.2012 06:26
V rozličných receptoch a na jedálnych lístkoch sa môžeme stretnúť s názvom jedla miešané vajcia alebo miešané vajíčka. Ide o jedlo pripravené z vajec, ktoré sa pražia na rozpálenom tuku. Názvy miešané vajcia a miešané vajíčka sú iba mechanickým prekladom českých názvov míchaná vejce, resp....

V oddelení, v ústave, nie na oddelení, na ústave

03.06.2012 06:36
V jazykovej praxi sa stretáme s vyjadreniami ako pracuje na oddelení technickej podpory, vyšetrenie na oddelení klinickej mikrobiológie, na ústave sa uplatňuje trojstupňové riadenie, pracuje na Ústave pamäti národa. V týchto a podobných vyjadreniach sa nevhodne používa predložka na, ktorou sa v...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>