Pravopis mien a priezvisk

Zemplínska šírava

06.09.2012 06:02
Na východnom Slovensku je vybudovaná veľká vodná nádrž Zemplínska šírava. Pravopis tohto názvu je v jazykovej praxi rozkolísaný. Popri podobe, v ktorej sa s veľkým začiatočným písmenom píše iba prvé slovo dvojslovného názvu, teda prídavné meno Zemplínska, a podstatné meno šírava sa píše s malým...

Donovaly - z Donovál, na Donovaloch

01.09.2012 06:37
Akú podobu má mať názov Donovaly v tvare genitívu, z Donovál alebo z Donovalov, lebo v jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s obidvomi podobami? Názov Donovaly je pomnožné podstatné meno mužského rodu, ktoré má iba tvary množného čísla, a skloňuje sa podľa vzoru dub. Podľa jazykových príručiek...

Dni mesta Brezna

16.08.2012 06:45
Istý poslucháč sa spytuje, či názvy podnikov alebo akcií, v ktorých sa vyskytuje názov mesta v tvare genitívu, napr. Dopravný podnik mesta Žiliny, Dni mesta Brezna, sú správne, či by sa názov mesta nemal uvádzať v tvare nominatívu, teda Dopravný podnik mesta Žilina, Dni mesta Brezno. V spisovnej...

Česká republika je Česko

10.08.2012 06:45
Nezriedka sa pri vymenúvaní jednotlivých krajín stretáme s praxou, že v rade jednoslovných názvov ako Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko sa zrazu vyskytne dvojslovný názov Česká republika. Treba však povedať, že takáto prax nie je opodstatnená, lebo na...

Tímea - od Tímey, ale o Tímei

19.07.2012 06:54
Ako sa skloňuje ženské meno Tímea, ktoré sa z maďarčiny dostalo aj k nám, ale ktoré má pôvod v gréckom mene Euthymia? Meno Tímea sa skloňuje podľa vzoru idea rovnako ako iné ženské mená cudzieho pôvodu zakončené na samohláskovú skupinu -ea, ako sú aj mená Andrea a Lea. V genitíve jednotného čísla...

Aljaška - Aljašťan, nie Aljaščan

10.06.2012 06:28
Akú podobu má mať obyvateľské meno od názvu Aljaška, ktorým sa pomenúva jeden z členských štátov Spojených štátov amerických? V jazykovej praxi sa používajú dve podoby obyvateľského mena, podoba Aljašťan so spoluhláskou ť pred príponou -an aj podoba Aljaščan so spoluhláskou č pred príponou. V...

Kozáček – Kozáčka či Kozáčeka?

27.05.2012 06:51
Ako sa má skloňovať priezvisko Kozáček, so zachovaním vkladnej samohlásky -e-, alebo s jej vynechaním? V spisovnej slovenčine priezviská zakončené na hláskovú skupinu -ček s predchádzajúcou samohláskou, pri ktorých sa pociťuje súvislosť so všeobecným menom alebo s iným vlastným menom, skloňujú sa...

Svätá Anna - svätoanenský

19.05.2012 06:02
Dostali sme otázku, akú podobu má mať prídavné meno utvorené od názvu Svätá Anna, ktorý bol v minulosti aj názvom liptovskej obce, ktorá sa dnes volá Liptovská Anna. Od osobného mena Anna má prídavné meno podobu anenský (vysl. aňenskí), v ktorom sa na začiatku vyslovuje mäkká spoluhláska ň a s...

Kazach - Kazachovia, Kazasi

17.05.2012 06:02
Počas súčasných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sa viacerí poslucháči spytovali, prečo športoví komentátori hokejistov Kazachstanu nazývajú Kazachovia a nie Kazaši. Je to tak preto, lebo podoba Kazaši nie je správna. Nominatív množného čísla od názvov osôb zakončených na spoluhlásku ch sa v...

Veča – večiansky, nie večanský

12.05.2012 06:21
Dostali sme otázku, aká je správna podoba prídavného mena utvoreného od miestneho názvu Veča, čo je mestská časť mesta Šaľa, t. j. či prídavné meno má mať podobu večiansky alebo večanský, lebo v jazykovej praxi sa používajú obidve podoby prídavného mena. V spisovnej slovenčine od dvojslabičných...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>