Pravopis mien a priezvisk

Sviatok práce a Prvý máj

01.05.2012 06:42
Dnes je deň pracovného pokoja, lebo je prvý deň v máji a tento deň je vyhlásený za štátny sviatok. Oficiálny názov tohto štátneho sviatku je Sviatok práce. Tento názov sa podobne ako iné názvy sviatkov zaraďuje medzi vlastné mená a vlastné mená píšeme s veľkým začiatočným písmenom. To znamená, že...

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

13.04.2012 11:44
V jazykovej praxi sa slovné spojenie Ozbrojené sily Slovenskej republiky raz píše s veľkým začiatočným písmenom, inokedy s malým začiatočným písmenom na začiatku názvu. Keďže názov Ozbrojené sily Slovenskej republiky je od roku 2002 oficiálnym názvom našej armády, ako jedinečné pomenovanie sa...

Veľkopiatkový, nie veľkopiatočný

05.04.2012 06:32
Jeden z veľkonočných sviatočných dní je Veľký piatok. Keďže ide o názov sviatku, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom, lebo názvy sviatkov sa zaraďujú medzi vlastné mená. Od názvu Veľký piatok máme utvorené aj prídavné meno. V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami prídavného mena, s...

V Kórei, nie v Kórey ani v Kóreji

04.04.2012 06:31
Čoraz viac sa presviedčame, že škola nedostatočne vštepuje svojim žiakom a študentom vedomosti zo slovenského jazyka. Inak by sa nemohlo stať, že poslucháčka vysokej školy pripravujúca diplomovú prácu sa bude vážne spytovať, či v slove Kórea v tvare lokálu po predložke v, teda v predložkovom...

Vo Svätom Petre

16.03.2012 10:10
Miestne  mená  utvorené  z  osobných  mien  mužského  rodu  strácajú  kategóriu  životnosti  a  skloňujú  sa  ako  neživotné  podstatné  mená.  Presvedčivým  príkladom  je  miestne ...

Kostol svätej Alžbety

13.03.2012 09:46
S  písaním  názvov  kostolov  majú  niektorí  píšuci  problémy.  Nevedia  sa  totiž  rozhodnúť,  v  ktorom  slove  majú  napísať  veľké  začiatočné  písmeno.  Tým  môžeme  poradiť, ...

Liptovská Anna - Liptovskoanenčan i Anenčan

03.03.2012 11:41
Dostali sme otázku, akú podobu má obyvateľské meno a prídavné meno od názvu obce Liptovská Anna. Od dvojslovných názvov obcí sa príslušné obyvateľské meno a prídavné meno tvorí tak, že sa v odvodených názvoch zachovávajú obidve časti názvu. Od názvu Liptovská Anna má obyvateľské meno podobu...

Skloňovanie osobného mena Marek

01.03.2012 10:09
Pri  skloňovaní  mena  Marek  sa  v  jazykovej  praxi  vyvinula  akási  dvojkoľajnosť:  V  kostoloch  sa  číta  evanjelium  podľa  Marka,  kým  niektoré  mamičky  si  robia ...

Slovák – Neslovák, Róm – Neróm

25.02.2012 11:53
V slovenčine bežne používame pomenovania národností, etník, príslušníkov štátov či obyvateľské mená, ako sú Slovák, Maďar, Róm, Američan, Košičan. Niekedy potrebujeme pomenovať aj toho, kto nepatrí k Slovákom, Maďarom, Rómom, Američanom, Košičanom. Môžeme na to zvoliť opisné vyjadrenia typu...

Skloňovanie priezvisk zakončených na -ek

25.02.2012 11:36
Mužské priezviská zakončené na -ek sa skloňujú so zachovaním samohlásky e alebo s jej vynechaním. Ak takto zakončené priezvisko vzniklo zo všeobecného podstatného mena alebo z iného vlastného mena a túto súvislosť živo pociťujeme, samohláska e pri skloňovaní vypadáva, napr. Zúbek - Zúbka -...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>