Pravopis mien a priezvisk

Vajnory - z Vajnôr, vo Vajnoroch

23.02.2012 12:09
Jedna z mestských častí Bratislavy sa volá Vajnory. Názov Vajnory je pomnožné podstatné meno, t. j. podstatné meno, ktoré má iba tvary množného čísla. V jazykovej praxi sa stretáme so skloňovaním názvu Vajnory ako podstatného mena mužského rodu, napr. Vajnorom, o Vajnoroch, s Vajnormi, ale...

Pezinok – z Pezinka, nie z Pezinoku

23.02.2012 12:08
V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so skloňovaním miestneho názvu Pezinok nielen s vynechávaním vkladnej samohlásky o, teda v podobe Pezinka, Pezinku, s Pezinkom, ale aj so zachovávaním samohlásky o, t. j. v podobe Pezinoku, s Pezinokom. V spisovnej slovenčine je však správne iba skloňovanie...

Herkules – Herkulesa či Herkula?

19.02.2012 12:38
Dostali sme otázku, ako sa skloňuje meno Herkules, ktoré mal hrdina gréckej mytológie vyznačujúci sa obrovskou silou, či s vynechaním koncového -es, alebo s jeho zachovaním. V minulosti sa meno Herkules skloňovalo iba s vynechaním koncového -es, teda Herkula, Herkulovi, s Herkulom. V súčasnosti...

Mária a Jozef Slavkovskí

19.02.2012 12:38
V slovenčine máme veľa priezvisk, ktoré majú formu vzťahových prídavných mien, ako sú priezviská Jesenský, Orlický, Piešťanský, Slavkovský. Takéto priezviská skloňujeme ako vzťahového prídavné mená podľa vzoru pekný, t. j. Jesenského, Orlického, Piešťanského, Slavkovského, Jesenskému, Orlickému,...

Krasko - básne Ivana Kraska

19.02.2012 12:14
Na Slovensku máme veľa priezvisk zakončených na samohlásku o, napr. Botto, Krasko, Ferko. Často dostávame otázku, akú podobu genitívu majú mať takéto priezviská, či s pádovou príponou -a, Botta, Kraska, Ferka, alebo s pádovou príponou -u, Bottu, Krasku, Ferku. V minulosti sa takéto priezviská...

Kórea - Kórejčania či Kórejci?

03.02.2012 11:41
Od geografického názvu Kórea zakončeného na samohláskovú skupinu -ea máme prídavné meno kórejsky so spoluhláskou j pred príponou -ský. Spoluhláska j sa vyskytuje aj v obyvateľskom mene. V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami obyvateľského mena, s podobou Kórejčan utvorenou príponou -čan,...

Skloňovanie osobného mena Marek

01.02.2012 06:49
Pri  skloňovaní  mena  Marek  sa  v  jazykovej  praxi  vyvinula  akási  dvojkoľajnosť:  V  kostoloch  sa  číta  evanjelium  podľa  Marka,  kým  niektoré  mamičky  si  robia ...

Pri Hybiach

01.02.2012 06:47
Liptovská  obec  Hybe  má  názov,  ktorý  sa  vymyká  súčasným  jazykovým  pravidlám,  a  tak  si  ho  treba  osobitne  osvojovať  a  osvojiť,  keďže  sa  už  v  našom ...

Ako vznikali priezviská

28.12.2011 22:09
Zamysleli ste sa niekedy nad svojím priezviskom? Viete, z čoho asi vzniklo? Ak zalistujeme v telefónnom zozname Košíc prekvapia nás dlhé stĺpce priezvísk Hudák, Kráľ, Hric. Koľko ľudí má priezvisko Košický, Košičan, Labanc, Kuruc, Kováč, Zimmerman, Čižmár.   Každé meno, názov, priezvisko...

Silvia - od Silvie

28.06.2011 13:29
V  slovenčine  máme  viacej  ženských  krstných  mien  zakončených  na  -ia,  napr.  Mária,  Júlia,  Silvia,  Melánia.  Takto  zakončené  ženské  mená  sa  skloňujú  podľa  vzoru ...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>