29. február - Radomír

29.02.2012 07:03

Slovanské mužské meno utvorené spojením rád, rad + mír, čiže tu ide o muža, ktorý sa teší, raduje z mieru a pokoja. Radomír oslavuje meniny na Slovensku 29.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Radomíra.
Správanie Radomírov sa môže zdať záhadné, lebo chvíľami máme dojem, že pochádzajú z iného sveta. Týmto mužom nie je nič ľahostajné. Sú síce málo ovplyvniteľní, ale vždy pripravení prijať podnety od druhých.
Títo elegantní muži sú mimoriadne činorodí a spoločenskí. Vždy vedia, čo povedať, aby sa ostatní cítili v ich spoločnosti dobre.
Obyčajne majú úžasnú životaschopnosť a aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovito, zachovávajú si rovnováhu.
Potrebujú hlavne slnko, preto radi dovolenkujú pri mori. Mali by si dopriať dostatok spánku, jesť veľa ovocia a jedál, ktoré posilňujú kosti, svaly a srdce.
Ich obľúbená farba je zelená a rastlinný totem agát.

Zdroj:
https://www.rodokmen.com/Radomir
https://tehotenstvo.rodinka.sk/zoznam-mien/februar/meno0229/