9-jamkové ihrisko

23.03.2012 05:00

Istý poslucháč sa nás spýtal, ako má napísať zložené prídavné meno deväťjamkový v slovnom spojení deväťjamkové ihrisko používanom pri golfe, ak prvú časť tohto zloženého prídavného mena nechce napísať slovom, ale číslicou. Teda či má číslicu 9 napísať osobitne, či ju má napísať spolu bez medzery s druhou časťou slova, alebo ju má napísať s pomlčkou, t. j. s dlhšou vodorovnou čiaročkou a s medzerou pred pomlčkou a za pomlčkou. Ani jeden zo spôsobov zapísania zloženého prídavného mena s číslicou v prvej časti, ktoré sme spomínali, však nie je správny. Zložené prídavné mená, v ktorých prvej časti je číslovka zapísaná číslicou, v slovenčine píšeme so spojovníkom, t. j. s kratšou vodorovnou čiaročkou medzi číslicou a druhou časťou slova, ktorá sa píše bez medzier. Tak je to aj v zloženom prídavnom mene 9-jamkový.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas