Ako je to so slovom vopcháčik?

12.08.2012 06:19

Dostali sme otázku, ako je to so spisovnosťou slova vopcháčik ako slovenského ekvivalentu anglického výrazu hot dog (v doslovnom preklade horúci pes), ktorým sa pomenúva teplý rožok, do ktorého je zasunutý párok. Pri slove vopcháčik nemožno hovoriť o jeho spisovnosti či nespisovnosti. Je to totiž iba výmysel niektorých kvázihumoristov, ktorí sa takýmto spôsobom zabávajú na adresu lexikografov, autorov slovenských slovníkov. Slovo vopcháčik by sme však darmo hľadali v nejakom slovenskom slovníku, nenájdeme ho tam. Slovenským ekvivalentom anglického výrazu hot dog je dvojslovný výraz párok v rožku.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas