Alexander Matuška zomrel

01.04.2014 07:03

1. 4. 1975 v Bratislave zomrel literárny vedec Alexander Matuška, zakladajúci člen skupiny R-10. Významný predstaviteľ literárnej kritiky. Autor štúdií: Profily, Vavríny a súboru portrétov: Medailóny. Napísal niekoľko monografií: Vajanský prozaik, Človek proti skaze s podtitulom Pokus o Karla Čapka, J. C. Hronský a i. Narodil sa 26. februára 1910 vo Vlkanovej.

 

Zdroj: Zdroj: Zlatý fond denníka SME

          wikipedia.org