Alexander Veľký zomrel

10.06.2013 07:13

10. júna 323 pred Kr. zomrel v Babylone Alexander Veľký alebo Alexander/Alexandros Macedónsky alebo Alexander III., macedónsky kráľ. Narodil sa medzi 20. júlom a 30. júlom 356 pred Kr. v Pelle.

Rozšíril hranice macedónskej ríše, ktorú vybudoval jeho otec Filip II. (Φίλιππος Β') z bývalých macedónskych štátikov a niektorých rozpadajúcich sa mestských štátov zvyšného Grécka, až do Perzie a Egypta a k indickému subkontinentu.

S jeho ujatím sa vlády sa spája aj začiatok novej éry – éry helenizmu.

 

Alexander sa už za živa stal mýtom. Už jeho dvorný historik Kallisthénos zobrazuje more v Kilikii ako ustupuje pred Alexandrom v proskynéze. Iný účastník výprav, Onesicritus, po Alexandrovej smrti dokonca napísal, že existovala dohoda medzi Alexandrom a Thalestris, kráľovnou Amazoniek. (Keď Onesicritus túto časť čítal svojmu pánovi Lýsimachovi (Alexandrovmu generálovi a neskoršiemu kráľovi), Lýsimachos vtipne poznamenal „Čudujem sa, kde som vtedy bol?“). Grécky historik Klitachos z Alexandrie už v 4. storočí pred Kr. napísal Históriu o Alexandrovi plnú výmyslov, ktorá bola prvým dielom, ktoré stvorilo mýtus o Alexandrovi. Najväčšia časť mýtu o Alexandrovi zrejme vznikla v Egypte za vlády Ptolemaiovcov, pretože Ptolemaiovci na legitimovanie svojej dynastie potrebovali vytvoriť mýtus o egyptskom Alexandrovi s božským charakterom. Odtiaľ sa zbožňovanie postupne dostalo do starovekého Ríma – počas Druhej púnskej vojny v Alexandrovi Titus Maccius Plautus videl perfektný vzor hrdinu.

Na základe týchto starších legiend vznikol aj tzv. Alexandrovský román. Vznikol pravdepodobne v Alexandrii od neznámeho autora približne roku 222 po Kr. Autor Alexandrov príbeh vyzdobil románovými a rozprávkovými prvkami. Napríklad sa zrazu dozvedáme, že Alexander je synom Olympie a posledného egyptského faraóna, ktorý utiekol do Pelly, hlavného mesta Macedónie, pred perzskou armádou. Tento „román“ sa tešil obrovskej obľube a bol medzinárodne rozšírený až do čias moderny. Mylne sa pripisoval Kallisthénovi, preto sa autor ešte aj dnes pomocne nazýva Pseudo-Kallisthénos. Latinské a starosýrske preklady vznikli v neskorom staroveku. Z týchto prekladov vznikli preklady do všetkých podstatných jazykov Európy a Stredného Východu, vrátane arménčiny, gruzínčiny, perzštiny, arabčiny, turečtiny, hebrejčiny, srbčiny, slovančiny, rumunčiny, maďarčiny, nemčiny, taliančiny a francúzštiny. Tento „román“ sa považuje aj za zdroj príbehu o Alexandrovi uvedeného v Koráne (súra "Jaskyňa")- pozri dolu. Je prameňom pre viaceré udalosti vo Firdausího Knihe Kráľov (Šáhnama). Zachovala sa aj mongolská verzia. Niektorí ľudia sú presvedčení, že Alexandrovský román je – s výnimkou niektorých náboženských textov – najčítanejšou knihou čias pred obdobím moderny.

Prostredníctvom mýtov sa Alexander dostal do viacerých náboženstiev:

 

    Židia: Talmud Alexandra spomína ako semitského hrdinu, obrancu a šíriteľa náboženstva o jedinom Bohu. Táto legenda pramení z autora Alexandrovského románu, ktorý spomína stretnutie Alexandra s veľkým kňazom z Jeruzalema.

    Východní kresťania: Starosýrska verzia Alexandrovského románu (verš 514) tvrdí, že Alexander išiel do krajiny tieňov a postavil múr, ktorý mal chrániť proti útokom Goga a Magoga.

    Moslimovia: Súra „Jaskyňa“ v Koráne (súra XVIII) spomína Alexandra ako jedného z hrdinov a prorokov pod menom Dhû'l-Qarnâ' (dvojrohý). Súvislosť s rohmi v jeho mene je sporná. Tabari tvrdí, že dvojrohý znamená, že bol na oboch koncoch (rohoch) sveta – západe aj východe. Jednoduchšie vysvetlenie spočíva v tom, že na Alexandrových podobizniach na minciach nazývaných tetradrachmy, ktoré boli vzorom pre arabské meny (arabské slovo dirham pochádza z gréckeho slova drachma) je zobrazený s rohami boha Amona.

 

Alexandra dnes uznávajú ako legendárneho hrdinu v Európe a väčšine západnej a strednej Ázie, kde je známy ako Iskander. Pre zoroastristov je však človekom, ktorý zničil ich prvú veľkú ríšu a Persepolis.

Staroveké pramene Alexandra buď glorifikujú alebo úplne zhadzujú, takže je ťažké ho hodnotiť. Ak sa Alexander kritizuje, kritizuje sa jeho megalománia po Gaugaméle (hoci to mohol byť len grécky stereotyp pre opisy takýchto vládcov), vražda priateľa Kleita, poprava Filota a generála Parmeniona a pod.

Moderné západné hodnotenie kolíše medzi uctievaním hrdinu (Droysen, Tarn, Lauffer, oveľa menej aj Hammond) a triezvou skepsou (Schachermeyr a Green) a pokusom o „rekonštrukciu“ Alexandrovho sebavnímania ako „homérskeho hrdinu“ (Lane Fox). Vcelku sa názor na Alexandra pohybuje medzi bohom inšpirovanou misiou s cieľom zjednotiť ľudský rod až po presvedčenie, že išlo o staroveký ekvivalent Napoleona či Hitlera, teda megalomana zamilovaného do myšlienky ovládnuť svet.

Alexandrova vojenská genialita sa bez závisti uznáva (hoci ju moderný výskum sčasti koriguje), no v ľudskej sfére vyplávali na povrch aj negatívne stránky, na ktoré sa často zabúdalo (pijanstvo, brutálne masové vraždenie civilného obyvateľstva, Kleitova smrť atď.). Problematickým stále zostáva vzťah Alexandra k podmanenému obyvateľstvu a aspekt jeho zbožšťovania.

 

Zdroj: wikipedia.org