Aljaška - Aljašťan, nie Aljaščan

10.06.2012 06:28

Akú podobu má mať obyvateľské meno od názvu Aljaška, ktorým sa pomenúva jeden z členských štátov Spojených štátov amerických? V jazykovej praxi sa používajú dve podoby obyvateľského mena, podoba Aljašťan so spoluhláskou ť pred príponou -an aj podoba Aljaščan so spoluhláskou č pred príponou. V spisovnej slovenčine sa pri nijakom obyvateľskom mene utvorenom príponou -an základ nekončí na spoluhláskovú skupinu šč, preto podoba Aljaščan nie je správna. Správna je iba podoba Aljašťan so spoluhláskou ť pred príponou, v množnom čísle Aljašťania. Možno ešte dodať, že obyvateľské meno ženského rodu má podobu Aljašťanka.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas