Alojz Klimo sa narodil

03.08.2013 07:08

3. augusta 1922 sa v Piešťanoch narodil Alojz Klimo, slovenský maliar. Detstvo prežil v Bratislave. Zomrel 12. októbra 2000.

Študoval v rokoch 1941-1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945-1948 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc).

Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek.

Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu.

Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež.

Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake.

Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela.

Práce A. Klimu sú v zbierkach 15 galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

https://www.galeriaderka.sk/artworks_kl_sk.html

https://www.dartesro.sk/?act=dielo-katalog&dielo=6822

https://www.buvik.sk/index.php/author/detail/id/24

https://www.sng.sk/sk/uvod/zbierky/moderne-a-sucasne-umenie/moderne-a-sucasne-maliarstvo

https://www.webumenia.sk/cedvuweb/image/SVK_SNG.O_3537.jpeg?id=SVK:SNG.O_3537