Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea - spisovné skloňovanie

28.06.2011 12:53

       Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, platí nepravidelné skloňovanie, to znamená, že sa skloňujú podľa vzoru žena, ale v niektorých pádoch majú pádové prípony odlišné od tohto vzoru.

Vlastné meno Andrea má v jednotlivých pádoch tieto tvary:

Pád

Singulár

Plurál

Nominatív

             Andrea

             Andrey

Genitív

(bez)     Andrey

(bez)     Andreí

Datív

(k)         Andrei

(k)         Andreám

Akuzatív

(vidím)  Andreu

(vidím)  Andrey

Lokál

(o)         Andrei

(o)         Andreách

Inštrumentál

(s)         Andreou

(s)         Andreami

 Pádové prípony genitívu, datívu a lokálu jednotného čísla sa pri týchto slovách uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu.

 

Zdroj: Pravidlá slovenského pravopisu a Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV