Anglikanizmus nie je anglicizmus

08.07.2012 06:53

V jazykových prejavoch sa niekedy stretáme s používaním slova anglikanizmus, v množnom čísle anglikanizmy, na označenie jazykového prostriedku, ktorý má pôvod v angličtine, napr. Slovo manažment je anglikanizmus. – Po roku 1989 sa v jazyku začali objavovať mnohé anglikanizmy. – Anglikanizmy nie sú vo vyjadrovaní manažérov ničím výnimočným. Slovo anglikanizmus má však úplne iný význam, pomenúva sa ním anglikánska cirkev, ktorá vznikla v Anglicku. Pôvodom anglický jazykový prostriedok sa volá anglicizmus, v množnom čísle anglicizmy. Správne teda má byť: Slovo manažment je anglicizmus. – Po roku 1989 sa v jazyku začali objavovať mnohé anglicizmy. – Anglicizmy nie sú vo vyjadrovaní manažérov ničím výnimočným.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas