Antivírus, antivírusový

22.01.2011 08:28

V  našich  jazykových  poznámkach  sme  už  hovorili  o  tom,  že  pri  skloňovaní  podstatného  mena  vírus,  ktorým  sa  pomenúva  nielen  mikroorganizmus  vyvolávajúci  choroby,  ale  aj  počítačový  program  narúšajúci  informácie  uložené  v  počítači  alebo  iné  počítačové  programy,  skloňujeme  so  zachovaním  koncového  -us.  Koncové  -us  sa  pri  skloňovaní  zachováva  aj  pri  podstatnom  mene  antivírus,  teda  antivírusu,  o  antivíruse,  antivírusy.  Slabika  -us  sa  zachováva  aj  v  prídavnom  mene  antivírusový,  ktoré  poznáme  napríklad  zo  spojenia  antivírusový  program.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu