Anton Rákay sa narodil

15.05.2013 06:32

15. mája 1925 sa vo Vrbovom narodil Anton Rákay, slovenský spisovateľ a lekár.

Študoval na gymnáziu v Malackách, kde maturoval v roku 1944 a pokračoval vo vzdelávaní na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1950. V rokoch 1950 - 1951 pôsobil ako sekundárny lekár v Štátnom liečebnom ústave v Kvetnici, v rokoch 1951 - 1955 pracoval ako lekár v Matliaroch, v rokoch 1956 - 1985 bol primárom chirurgického oddelenia v Novej Polianke, v rokoch 1985 - 1987 pracoval ako sekundárny lekár v kúpeľoch v Novom Smokovci a v súčasnosti žije na dôchodku v Štôle.

Popri svojej lekárskej činnosti sa venoval písaniu prozaických diel z lekárskeho prostredia. Knižne debutoval v roku 1991 knihou Tabu. Vo svojich dielach sa zaoberá otázkami lekárskej etiky, ako aj morálkou celej spoločnosti, nastoľuje témy ako sú rakovina ako následok prebujnenej industrializácie životného prostredia, problém prezentácie skutočného stavu pacienta chorého na rakovinu, etika lekárskeho súkromia, problém eutanázie a mnohé ďalšie závažné témy, ktoré denne zasahujú do života mnohých lekárov. Napísal aj viac ako 50 odborných prác zo svojej lekárskej profesie.

 

Zdroj: wikipedia.org