arcibiskup Metod zomrel

06.04.2014 06:45

6. apríla 885 zomrel svätec, učenec, misionár, moravskopanónsky arcibiskup Metod. V r. 863 prišiel spolu s bratom Konštantínom na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo v slovanskom jazyku. Pred príchodom zostavil Konštantín slovanské písmo - hlaholiku a niektoré liturgické texty preložil do slovienčiny (starej slovenčiny). V r. 867 odišli obaja so skupinou učeníkov do Ríma, kde pápež Hadrián II. niekoľkých vysvätil za kňazov. V r. 870 pápež Metodovi udelil hodnosť panónskeho misijného biskupa a pápežského legáta pre oblasť Panónie a Veľkej Moravy. Za svojho nástupcu určil žiaka Gorazda. Autor diela Život Konštantína Filozofa. Narodil sa pravdepodobne v roku 815 v Solúne.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

         wikipedia.org