Autodielec, nie auto dielec

01.07.2012 06:25

Od nášho poslucháča sme dostali otázku, ako sa má písať výraz autodielec, či ako jedno slovo, alebo ako dve slová. Výraz autodielec sa skladá z dvoch častí, zo slova auto, ktoré vzniklo skrátením slova automobil, v ktorom prvá časť má pôvod v gréčtine a pôvodný význam „sám“ a druhá časť má pôvod v latinčine, v latinskom prídavnom mene mobilis s významom „pohyblivý“. Tak ako zložené slová automobil, autoatlas, autobatéria, autobazár, autodielňa, autoopravovňa aj zložené podstatné meno autodielec píšeme spolu ako jedno slovo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas