Bajza: ´Tú česť sem já mal, bych prvný ke knihám slováckým led lámal´


V roku 1794 vydáva Jozef Ignác Bajza knihu satirických veršov Slovenské dvojnásobné epigramata. Zopár riadkov adresuje aj Slovenskému učenému tovarišstvu (pod spomínaným „dohlídačom kasy", teda pokladníkom Tovarišstva, myslí „literárneho soka" J. Fándlyho):

Milé Tovarišství! Víš, tú česť sem já mal,
bych prvný ke knihám slováckým led lámal.

Prečo si tehdy mňa v seba též nevzalo?
Snáď bys´ predce ze mňa též osóžček bralo?
Dohlídača kasy (nevím jakéj?) juž máš.
Znáš-li, že čo tehdy? Kontroluerství mne dáš.

Bernolák: ´Milý Jozefe! Víš, žes´ tej česti nemal, bys´ ke knihám slovenským led lámal´

Na Bajzovu knihu epigramov reagoval ešte v tom istom roku Anton Bernolák anonymným spisom Nečo o epigramatéch. O Bajzovom jazyku píše, že „jeho česko-moravsko-poľsko-horvátsko-rusňácku slovenčinu žáden vystáť nemôže". Zároveň odpovedá veršami na Bajzov epigram adresovaný Tovarišstvu:

Milý Jozefe! Víš, žes´ tej česti nemal,
bys´ první ke knihám slovenským led lámal.

Začal si jakusi, predtým neznámu reč:
kteru nikdo nechce, ty lúbíš. Divná vec!
Prečo bych ťa tehdy bolo k sebe vzalo?
Však bych i tak z teba osohu nebralo.
Dohledača kasy (vím já, jakéj?) už mám,
není si mi dobrý, kontrolórstvo-ť´ nedám.
Čo tehdy? Poprav sa, drž sa reči mojej;
takže k čemu prídeš, nabudeš si nádej.