Beseda s europoslancom Ing. Romanom Hakenom

16.04.2013 08:36

Milí študenti,

ako iste viete, na našej škole sa dňa 8. 4. 2013 organizovala beseda s pánom Ing. Romanom Hakenom, ktorý je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, konkrétne pôsobí v skupine č. III, ktorá sa zaoberá rôznymi záujmami ako poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životného prostredia.
Ako jediná škola na Slovensku sme boli vybraní reprezentovať záujmy Slovenska v Bruseli. Vybraní boli traja žiaci: Patrik Varl (III.H), Simona Štulajterová (III.H), Ján Straka (III.G).

Na spoločnej besede nám pán Ing. Roman Haken v jeho pripravenej prezentácii ukázal sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli a viac nám priblížil jeho prácu a zameranie.
 
Počas prezentácie rozšíril tému o I. skupinu (zamestnávatelia) a II. skupinu (zamestnanci). Ku koncu besedy sme si dali menšiu aktivitku a podľa tried sme sa rozdelili do I., II. a III. skupiny. Každá skupina mala usporiadať 12 priorít od najsilnejšej po najslabšiu prioritu.
Tri ďalšie priority si každá skupina navrhla zvlášť. 12 priorít bolo vopred navrhnutých európskymi poslancami, 3 zvyšné priority boli určené pre nás študentov, aby sme si mohli vyjadriť vlastný názor a aby sme tak trošku inšpirovali európskych poslancov k lepšiemu rozvoju Európy. Tešíme sa na návštevu Bruselu a Európskeho parlamentu a dúfame, že aspoň jedna z našich navrhnutých priorít bude odhlasovaná a poslaná na rokovanie.
 
Simona Štulajterová, Patrik Varl (III.H)