Bezchybný, výborný, nie bezvadný

01.08.2012 06:11

V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s prídavným menom bezvadný v spojeniach ako bezvadný tovar, bezvadný program, bezvadná hra, bezvadná kniha, bezvadné auto a s príslovkou bezvadne, napr. mať sa bezvadne, bezvadne zhotovené dielo. Obidve slová majú pôvod v češtine. Namiesto nich máme v slovenčine prídavné mená bezchybný, výborný, dokonalý a príslovky bezchybne, výborne, dokonale. Správne je: bezchybný tovar, výborný program, bezchybná hra, výborná kniha, výborné auto, mať sa výborne, dokonale zhotovené dielo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas