Bioolej, nie bio-olej ani bio olej

22.10.2012 06:19

Dostali sme otázku, ako sa má písať skrátený výraz, ktorý vznikol z dvojslovného spojenia biologický olej, či ako jedno slovo bioolej, či so spojovníkom medzi obidvomi časťami, alebo ako dve slová. V súčasnej slovenčine máme viacero zložených slov, v ktorých prvej časti je zložka bio- s významom „biologický“, napr. biocentrum, biodiverzita, bioenergia, biochémia, biomasa, bioplyn, bioprodukt. Všetky tieto zložené slová sa píšu spolu ako jedno slovo bez spojovníka. Do radu týchto slov patrí aj nové zložené slovo bioolej, ktoré sa takisto píše bez spojovníka.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas