Biskup Zelenka ako gavalier chytil raz po zasadnutí Lešku pod pazuchu

29.04.2012 06:13

Na synode (bola r. 1891—3) biskup Zelenka ako gavalier chytil raz po zasadnutí Lešku pod pazuchu, hovoriac:

„No, poď, Janko, veď je čert nie taký čierny,, ako ho maľujú.“

„Ale preto je preca len čert,“ odvetil Leška.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 76-77)