Bjørnstjerne Martinius Bjørnson sa narodil

26.04.2013 07:48

26. apríla 1910 sa v Paríži narodil Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903. Bojovník za národnú nezávisloť Nórska, za slobodu malých a utláčaných národov, zástanca Slovákov. Zomrel 8. decembra 1832 v Kvikne.

Bjørnstjerne, Henrik Ibsen, Alexander Kielland a Jonas Lie sú známy ako "štyria veľkí" nórskej literatúry 19. storočia.

 

Bojovník za:

• oslobodenie Nórov spod švédskej nadvlády,

• za slobodu malých a utláčaných národov: Fínov, Poliakov v Rusku, Rumunov,

• zástanca Slovákov.

 

OBRANA SLOVÁKOV:

1.máj 1907: dr. Eduard Lederer - napísal majstrovi list o tragickej situácii Slovákov v Uhorsku (list podpísali Adolf Heyduk i Karel Kálal).

2.august 1907: Bjørnson napísal článok "Mier a priatelia mieru" => časopisoch v Paríži, Mníchove, Ríme, Kodani a Kristianii

3.9.-14. septembra 1907 mierový kongres v Mníchove: Bjornson adresoval prezidentovi kongresu Quiddovi výzvu, ktorou sa snažil zabrániť účasti Apponyiho:

    "Vysokovážený pane, pokladám si za veľkú česť byť pozvaný do takého vznešeného zhromaždenia, najmä ked pozvanie dostávam od Vás. To mi však nemôže zabrániť, aby som proti členom mierového kongresu neadresoval taký silný útok, že nemôže byť silnejší. Tí páni, ktorí tam vystupujú ako apoštolovia mieru, utláčajú a trýznia doma podrobené národy, alebo nečinne prizerajú, keď tak robia iní. Ak nechcú zo všetkých síl potlačiť vojnovú morálku, je boj proti vojne márny. A ak nechcú začať sami u seba, ale chceli by možno nájsť mučeníkov pre ideu, v tom prípade nie je potrebné, aby sa na medzinárodných zhromaždeniach dávali oslavovať ako apoštolovia mieru. Keby sa napríklad na kongrese objavil ako volený predstaviteľ svojho národa gróf Albert Apponyi — ktorý je teraz v Uhorsku ministrom školstva a ako taký je ohavným utláčateľom Slovanov — a ja som bol tiež prítomný, vynaložil by som všetko úsilie a neprestal by som, pokým by neopustil sálu."

 

4.snaha neúspešná, na konferenciu nakoniec necestoval on, profesor Quidde list kongresu neprečítal, bol však nedopatrením uverejnený spolu s ostatnými kongresovými materiálmi a vyvolal búrlivé reakcie. Kongres sa Apponyimu oficiálne ospravedlnil.

 

5.Udalosť v Černovej (27. október 1907) protestoval Bjørnson proti maďarizácii podmanených národností v Uhorsku.

Černovská tragédiaobrátila pozornosť svetovej verejnosti na vtedajší prístup k národnostiam v Uhorsku

 

Zdroj: wikipedia.org