Blažej Krasnovský zomrel

17.08.2013 07:28

17. augusta 1999 v katastri obce Tesárske Mlyňany zomrel Ing. Mgr. Blažej Krasnovský, slovenský politik a spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 3. januára 1951 v Bunkovciach.

Svoje prvé diela začal uverejňovať v roku 1971, knižne debutoval v roku 1984 zbierkou Na linke dôvery. Vo svojej tvorbe využíval náboženské a kresťanské motívy, odsudzoval konzumný spôsob života a materializmus. Venoval sa písaniu meditatívnej, intímnej a občianskej lyriky, je tiež autorom rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, ale tiež televíznych scenárov (Nedeľná chvíľka poézie). Vo svojom vydavateľstve Slovo vydal 50 knižných titulov, medzi ktorými bola poézia, próza, antológie, zborníky poézie, ale tiež drámy od mladých východoslovenských spisovateľov.

 

Zdroj: wikipedia.org