Bodka na konci vety

03.02.2011 07:25

Bodka na konci vety

Ak sa veta končí výrazom, za ktorým nasleduje bodka (napríklad skratkou alebo

radovou číslovkou), ďalšia bodka sa na konci vety nedáva: Návrh na uzavretie zmluvy zaslali

spoločnosti ABC, s. r. o. Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc. – Neskôr sa stal

dvorným lekárom kráľa Mateja II. V opytovacích, rozkazovacích či zvolacích vetách, ktoré

sa končia skratkou alebo radovou číslovkou, sa píše otáznik, resp. výkričník, napr. Kto bol

dvorným lekárom Mateja II.? Vymenuj všetky manželky Henricha VIII.!

 

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV