Bohuslav Chňoupek sa narodil

10.08.2013 07:35

10. augusta 1925 sa v Petržalke narodil Bohuslav Chňoupek, politik, diplomat, publicista, počas husákovskej normalizácie česko-slovenský minister zahraničných vecí. Zomrel 28. mája 2004 v Prahe.

Bohuslav Chňoupek bol literárne a publicisticky činný od roku 1957. Najmä po roku 1969 začal publikovať práce z oblasti medzinárodných vzťahov a histórie využívajúc privilegovaný prístup k archívom. Potom, ako bol po páde komunizmu nútený odísť z vysokej politiky pokračoval vo vydávaní prác, nadväzujúcich na predchádzajúce články, alebo na aktuálne témy.

Dňa 16. októbra 1998 bola B. Chňoupkovi odovzdaná cena Európskeho kruhu Franza Kafky v Prahe za knihu o Andym Warholovi.

V svojráznom nekrológu Chňoupkovo dědictví aneb Jak agent SSSR řídil ministerstvo zahraničí hodnotil zásluhy B. Chňoupka bývalý minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier.

 

Zdroj: wikipedia.org

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/ministr/ministri_a_ministerstvo_v_historii/bohuslav_chnoupek.html