Bol pre teba/vás tento rok náročný a ťažký? (šk. rok 2011/2012)

04.09.2012 23:36

Bol mimoriadne náročný. (18) - 56%
Bol ako každý iný rok. (11) - 34%
Nebol vôbec náročný. (3) - 9%

Celkový počet hlasov: 32