Bolo to postavenie mimo hru?

22.01.2011 07:37

Bolo to postavenie mimo hru?
Bolo to postavenie mimo hru? Nie, rozhodne nie, ale bolo to postavenie mimo hry. Aký  je v tom rozdiel?
Predložkou mimo sa vyjadruje vyňatie z nejakého miesta, času, deja alebo stavu (býva mimo mesta, do ordinácie vošiel mimo poradia, tlačiareň je mimo prevádzky, lopta dopadla mimo ihriska, stojí mimo zákona). Na uvedených príkladoch nemožno prehliadnuť, že predložka mimo sa viaže s genitívom. Väzba s akuzatívom (býva mimo mesto, tlačiareň je mimo prevádzku, stojí mimo zákon atď.) je chybná, nesprávna. A preto správne je spojenie postavenie mimo hry.
Treba si však uvedomiť, že v spojeniach mimo teba, mimo toho, mimo zásobovania, mimo MHD, otvorené mimo pondelka sa predložka mimo používa nenáležite, chybne. V týchto prípadoch používame predložku okrem (okrem teba, okrem toho, okrem zásobovania, okrem MHD, otvorené okrem pondelka).

Zdroj: www.culture.gov.sk