Byť na úžitok, nie byť k úžitku

20.10.2012 06:18

V jazykových prejavoch sa stretáme s vyjadreniami typu práce by mali byť k úžitku aj ostatným; bude vám to k úžitku; je k úžitku všetkým generáciám; sú k úžitku a potešeniu; aby vám vozidlo slúžilo k úžitku i radosti. Dostali sme otázku, či spojenia tohto typu s predložkou k sú správne. V spojeniach podstatného mena úžitok s tvarmi slovesa byť, ale aj slovesa slúžiť je namiesto predložky k v spisovnej slovenčine náležité používať predložku na, teda práce by mali byť na úžitok aj ostatným, bude vám to na úžitok, je na úžitok všetkým generáciám, sú na úžitok a potešenie, aby vám vozidlo slúžilo na úžitok i na radosť.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas