Chodím do záhrady, nie na záhradu

14.12.2012 06:49

 

Často používa slovo záhrada s predložkou na, napr. chodíme na záhradu, hojdacia sieť na záhradu, boli sme na záhrade, pracovať na záhrade, pestovať ruže na záhrade,  zbaviť sa krtka na záhrade. Sú takéto vyjadrenia správne? Slovo záhrada je utvorené od slovesa zahradiť a pomenúva sa ním obyčajne ohradený priestor na pestovanie zeleniny a ovocných stromov, preto v citovaných spojeniach je vhodná predložka do, ktorá sa spája s genitívom, teda chodíme do záhrady, hojdacia sieť do záhrady, resp. predložka v, ktorá sa spája s lokálom, t. j. boli sme v záhrade, pracovať v záhrade, pestovať ruže v záhrade, zbaviť sa krtka v záhrade.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas