členovia zrušenej Matice slovenskej predložili cisárovi Františkovi Jozefovi I. Prestolný prosbopis

30.06.2020 06:07

30. júna 1885 - členovia zrušenej Matice slovenskej predložili cisárovi Františkovi Jozefovi I. Prestolný prosbopis, ktorého cieľom bolo dosiahnuť obnovenie činnosti Matice. Panovník sa k prosbopisu nevyjadril a majetok Matice zhabal Uhorsko-krajinský slovenský vzdelávací spolok, ktorý plnil maďarizačné poslanie.

 

Zdroj: wikipedia.org