Ctibor Ján Handzo zomrel

01.06.2013 06:47

1. júna 1972 v Prešove zomrel Ctibor Ján Handzo (pseudonymy Jano Gemerský, Gindurský, Malohonťan, Martin Pohorelec, Dušan Remeník, Svätopluk Jedenásty), slovenský evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a cirkevný historik; otec slovenskej spisovateľky Viery Handzovej. Narodil sa 15. septembra 1906 v Pohorelej.

Narodil sa v rodine Pavla Handza a Márie Murányiovej. Vychodil ľudovú školu v Pohorelej, neskôr študoval na gymnáziu v Nyíregyháze, Makove a do roku 1924 v Rimavskej Sobote. V rokoch 1924 - 1928 pokračoval štúdiom teológie, najprv v Bratislave, od roku 1926 vo Viedni, kde navštevoval aj prednášky na vyššej novinárskej škole. Po ukončení štúdií pôsobil ako evanjelický kaplán, v rokoch 1929 - 1935 pôsobil ako farár v Pondelku, v rokoch 1935 - 1950 v Ľubietovej, od roku 1950 v Prešove a od roku 1953 pôsobil ako šarišsko-zemplínsky senior. Bol účastníkom Slovenského národného povstania, pomáhal prenasledovaným antifašistom. Zomrel v Prešove, pochovaný bol v Kokave nad Rimavicou.

Venoval sa cirkevnej histórii, spracoval dejiny cirkevných zborov, v ktorých pôsobil, v prózach s náboženskou a historickou tematikou prejavil rozprávačský talent. Vecným základom jeho próz boli široké kultúrne znalosti, venoval sa v nich udalostiam v cirkevných zboroch. Náboženský a historický obsah mali i jeho rozhlasové dramatizácie. Prispieval do novín, ale hlavne do náboženských časopisov a kalendárov.

 

Dielo:

  •     1931 - Historia evanjanjelickej a. v. cirkvi Pondelsko-Selčiansko-Váľkovskej. Vydaná v čas 300. výročia založenia sboru 1630-1930
  •     1936 - Po starých stopách. Historické a iné rozprávky z Gemera a Malohontu
  •     1938 - Prázdne sú kolísky ... Evanjelická rozprávka
  •     1940 - Anjeli z kalendára
  •     1941 - Dejiny Ev. A. V. cirkevného sboru v Ľubietovej
  •     1946 - Deň spomienok, pokánia a vďaky!
  •     1948 - Príval. Evanjelické rozprávky z rokov druhej svetovej vojny
  •     2001 - Údery a údely

 

Zdroj: wikipedia.org