Dať si lístok potvrdiť lekárovi

08.03.2012 09:53

V  ostatnom  čase  pozorujeme  zanedbávanie  pôvodnej  slovenskej  väzby  so  slovesom  dať  a  jej  nahrádzanie  väzbou  so  slovesom  nechať,  a  tak  počujeme  vety  s  neslovenskými  väzbami  Nechať  si  lístok  potvrdiť  lekárovi. Nechať  sa  oholiť  holičovi. Nechať  si  vyoperovať  slepé  črevo.  Sloveso  nechať  tu  má  pasívny  význam,  ten  však  nie  je  na  mieste.  V  daných  vetách  je  podmet  aktívny,  preto  sa  v  nich  vyžaduje  sloveso  dať,  t.  j.  Dať  si  lístok  potvrdiť  lekárovi. Dať  sa  oholiť  holičovi. Dať  si  vyoperovať  slepé  črevo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas