Dátové úložisko

22.12.2012 06:51

 

Dostali sme otázku, ako nazvať databázu obsahujúcu kópie množstva informácií uložených v počítači. V slovenčine máme na pomenovanie priestoru, resp. miesta na uloženie tovaru, surovín, materiálu a pod. slovo sklad. Na pomenovanie priestoru alebo miesta na uloženie niečoho máme aj slovo úložisko utvorené príponou -isko priamo od slovesa uložiť. Slovo úložisko sa používa napríklad v spojeniach úložisko rádioaktívneho odpadu, hlbinné úložisko. Okrem toho sa slovo úložisko dnes používa aj v oblasti počítačovej terminológie napríklad v spojeniach úložisko dát, resp. dátové úložisko, úložisko súborov, úložisko obrázkov a pod.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas