Dizajn stránky školskej knižnice - vyhodnotenie.

29.06.2011 11:23

Anketová otázka:  Ako sa vám páči dizajn stránky školskej knižnice?

 

                                           Spolu odpovedí: 50

                                               Veľmi sa mi páči: 44

                                               Nepáči sa mi: 3

                                               Je ešte čo zlepšovať: 3