Dni mesta Brezna

16.08.2012 06:45

Istý poslucháč sa spytuje, či názvy podnikov alebo akcií, v ktorých sa vyskytuje názov mesta v tvare genitívu, napr. Dopravný podnik mesta Žiliny, Dni mesta Brezna, sú správne, či by sa názov mesta nemal uvádzať v tvare nominatívu, teda Dopravný podnik mesta Žilina, Dni mesta Brezno. V spisovnej slovenčine sú názvy podnikov, organizácií, inštitúcií alebo akcií, v ktorých je názov mesta v tvare genitívu rovnako ako slovo mesto, jazykovo správne, teda Dopravný podnik mesta Žiliny, Technické služby mesta Prešova, Priemyselný kombinát mesta Nitry, Dni mesta Brezna. Správne sú aj slovné spojenia magistrát mesta Košíc, primátor mesta Trnavy a pod.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas