Do rúk matky, nie k rukám matky

30.08.2012 06:43

V jazykovej praxi, a to aj v odborných textoch sa môžeme stretnúť so slovným spojením k rukám vo výpovediach typu Otec je povinný platiť výživné k rukám matky dieťaťa. - Peniaze posielal poštovou poukážkou priamo k rukám manželky. Sú takéto vyjadrenia sú správne? V spisovnej slovenčine je v takýchto a podobných výpovediach správne používať predložkové spojenie s predložkou do, teda do rúk. Aj v príkladoch spomenutých na začiatku sa malo použiť predložkové spojenie do rúk, t. j. Otec je povinný platiť výživné do rúk matky dieťaťa. - Peniaze posielal poštovou poukážkou priamo do rúk manželky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas