Doc. PhDr. Pavel Bunčák zomrel

05.01.2014 06:41

5. januára 2000 v Bratislave zomrel Doc. PhDr. Pavel Bunčák, slovenský básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista a prekladateľ. Narodil sa 4. marca 1915 v Skalici.
Prvé básne uverejňoval v časopisoch Svojeť, Elán a Slovenské pohľady, neskôr pravidelne prispieval aj do časopisov Slovenská literatúra a Slovenská reč. Svojou tvorbou sa radí medzi slovenských nadrealistov, ktorých ovplyvnil francúzsky surrealizmus a český poetizmus. Vo svojej tvorbe využíva prírodné, intímne a spoločenské motívy a v poézii hľadá prirodzenosť, lásku a ľudskosť, vďaka čomu sa častým motívom jeho veršov stáva srdce. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladom z francúzskej poézie (Charles Baudelaire, Paul Eluard, Guillaume Apollinaire a i.), ale aj z poľskej a ruskej poézie. Preklady publikoval časopisecky.

Ocenenie

 • •    1976 – zaslúžilý umelec


Poézia

 • •    1941 – Neusínaj, zažni slnko
 • •    1946 – S tebou a sám
 • •    1948 – Zomierať zakázané
 • •    1954 – Pierkom holubice
 • •    1962 – Prostá reč
 • •    1966 – Je to pravda, je to sen
 • •    1971 – Hrdá samota
 • •    1973 – Útek a návrat
 • •    1975 – Básne
 • •    1978 – Spáč s kvetinou
 • •    1989 – Škola nostalgie
 • •    2002 – Záhradník snov

Zdroj: wikipedia.org
https://www.books.sk/writer_card.jsp?id=17
https://www.kwartalnik-pobocza.pl/pob36/sk/pbuncak_sk.html