Dojčiaca matka, nie kojaca ani kojacia matka

24.10.2012 06:21

Nedávno sme v istom rozhovore v elektronickom médiu počuli jednu z účastníčok rozhovoru použiť slovné spojenie kojacie matky. Prekvapilo nás, že účastníčka rozhovoru siahla za príčastím kojacie utvoreným od slovesa kojiť. Sloveso kojiť sa tradične odmieta ako nevhodné a aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka sa hodnotí ako nesprávne. Namiesto neho máme v spisovnej slovenčine vo význame „živiť dieťa vlastným materským mliekom“ sloveso dojčiť. Od slovesa dojčiť je utvorené príčastie dojčiaci, ktoré sa malo v príslušnom tvare použiť aj v citovanom rozhovore, teda malo sa použiť slovné spojenie dojčiace matky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas