Donovaly - z Donovál, na Donovaloch

01.09.2012 06:37

Akú podobu má mať názov Donovaly v tvare genitívu, z Donovál alebo z Donovalov, lebo v jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s obidvomi podobami? Názov Donovaly je pomnožné podstatné meno mužského rodu, ktoré má iba tvary množného čísla, a skloňuje sa podľa vzoru dub. Podľa jazykových príručiek názov Donovaly, ako aj niektoré iné pomnožné názvy obcí mužského rodu, v genitíve nemá tvar s príponou -ov, ako je to pri vzore dub, ale genitív sa tvorí predĺžením poslednej samohlásky základu, teda Donovál, napr. obyvatelia Donovál, vrátil sa z Donovál. V ostatných pádoch sú pravidelné tvary ako pri vzore dub, t. j. Donovalom, na Donovaloch, za Donovalmi.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas