Drviť, drvič, drvina, nie drtiť, drtič, drť

22.03.2012 05:00

V jazykovej praxi sa pri pomenovaní činnosti „údermi, tlakom a pod. drobiť“ niekedy stretáme so slovesom drtiť, napríklad drtiť haluziny, drtiť ľad, drtiť odpady. Od slovesa drtiť je utvorené aj podstatné meno drtič ako pomenovanie stroja, ktorý vykonáva túto činnosť, a podstatné meno drť ako pomenovanie toho, čo vzniká drtením. Ibaže tieto slová nepatria do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Namiesto nich máme sloveso drviť, teda správne je drviť haluziny, drviť ľad, drviť odpady, podstatné meno drvič, napr. elektrický drvič, drvič konárov, a podstatné meno drvina, napr. ľadová drvina, oceľová drvina, drvina z haluziny.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas