Dueto, nie duet

09.03.2012 09:51

Slovom  dueto  prevzatým  z  taliančiny  pomenúvame  spev  dvoch  spevákov  súčasne  alebo  skladbu  pre  takýto  spev.  Na  pomenovanie  takéhoto  spevu  alebo  takejto  skladby  máme  aj  domáce  slovo  dvojspev.  Obidve  slová  sú  správne  a  popri  slove  dueto  aj  podoba  duo.  Nie  je  však  správne,  ak  namiesto  podstatného  mena  stredného  rodu  dueto  použijeme  podobu  mužského  rodu  duet,  na  čo  osobitne  upozorňuje  aj  najnovší  Slovník  súčasného  slovenského  jazyka.  Preto  napríklad  vravme  známe  dueto  či  známy  dvojspev  z  Verdiho  opery,  husľové  dueto  či  husľové  duo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas