Dva – s dvoma aj s dvomi

07.03.2011 07:28

Tvar  s  dvoma  je  pozostatkom  takzvaného  duálu,  t.  j.  dvojného  čísla,  tvar  s  dvomi  sa  svojím  zakončením  zhoduje  s  tvarmi  inštrumentálu  pri  ostatných  základných  číslovkách,  napr.  s  tromi,  so  štyrmi,  s  piatimi.  Podľa  platnej  kodifikácie  zachytenej  v  Pravidlách  slovenského  pravopisu  aj  v  Krátkom  slovníku  slovenského  jazyka    správne  obidve  podoby,  s  dvoma  aj  s  dvomi.  Závisí  od  autora  výpovede,  ktorú  z  nich  si  vyberie  a  bude  používať  v  konkrétnom  texte.  V  jednom  texte  by  mal  však  používať  iba  jednu  z  nich.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas