DVD a dévedéčko

22.01.2011 08:59

Iniciálovou  skratkou  DVD  (dé  vé  dé),  ktorá  vznikla  z  anglických  slov  Digital  Video  Disc,  resp.  Digital  Versatile  Disc,  označuje  sa  kompaktný  disk  na  zaznamenávanie  obrazových  informácii,  filmov,  inscenácií  a  pod.  Túto  skratku  v  slovenských  hovorených  prejavoch  hláskujeme  podľa  zásad  hláskovania  platných  v  slovenčine,  teda  dé  vé  dé.  Toto  hláskovanie  zaznačuje  aj  najnovší  Slovník  súčasného  slovenského  jazyka.  Zo  skratky  DVD  máme  utvorené  hovorové  slovo  dévedéčko  na  pomenovanie  uvedeného  kompaktného  disku.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu